Uitgave: Als Wolken en Water

Een ode aan de mystieke beoefening, de Weg van bevrijding, vrij te zijn in gebondenheid, nergens en overal thuis, als wolken en water. De derde uitgave in een serie kleine uitgaven.

Oktober 2023 | formaat 15×15 | prijs € 12,50 (excl. verzendkosten)

Een citaat:

Dit pad is er in feite op gericht dat we ons de

oerwetten van de natuur weer herinneren, opnieuw

verinnerlijken. In al wat we zijn en doen, zijn we

er de levende expressie van.