Kern van de ENSŌ | Zen Circle Nieuwsbrief van februari 2024 is een korte tekst over het Licht waarin alles verschijnt. Dat Licht heeft alles te maken met onze mystieke Zentraining. Het is dat Licht, het sacrale dat we in onze training in dit drukke leven wekken, het is de grond der dingen.

‘Het Licht waarin alles verschijnt’ is tevens de titel van een bundel van ruim 250 verzen die ik schreef tijdens mijn sabbatical najaar 2023. De bundel gaat deel uitmaken van de training bij ENSŌ | Zen Circle.

Nieuwsbrief Enso Zen Circle februari 2024

hartelijke groet, Ben Hui-Chao, Sensei

Beste bezoeker,

bijgaand de link naar de nieuwsbrief van Ensō | Zen Circle voor december 2023. Met een Kerstgedachte en informatie over een nieuwe serie uitgaven.

Nieuwsbrief Enso Zen Circle december 2023

Zie ook de Abdij(Zen)weekenden 2024, ik begeleid er twee op uitnodiging van de Abdij-gemeenschap

Brochure-Abdijweekenden-2024.pdf (zenmeditation.eu)

Alle goeds en een hartelijke groet, Ben Hui-Chao, Sensei

 

Klik hier: Brochure-Abdijweekenden-2024  Abdijhoeve Doetinchem

Brief-Zenretraites-2024 van de Abdijleiding over hernieuwd programmeren van Zenweekenden in 2024

 

Een ode aan de mystieke beoefening, de Weg van bevrijding, vrij te zijn in gebondenheid, nergens en overal thuis, als wolken en water. De derde uitgave in een serie kleine uitgaven.

Oktober 2023 | formaat 15×15 | prijs € 12,50 (excl. verzendkosten)

Een citaat:

Dit pad is er in feite op gericht dat we ons de

oerwetten van de natuur weer herinneren, opnieuw

verinnerlijken. In al wat we zijn en doen, zijn we

er de levende expressie van.

 

Een tweede uitgave in een serie met korte teksten, dit keer verwijzend naar de plaats van ons bestaan, hier en nu. Er is alleen maar DIT! Daar en nergens anders ontvouwt zich het hele universum.

Augustus 2023 | 56 pag. | formaat 15×15 | prijs € 12,50 (excl. verzendkosten)

Een werkje met korte teksten, getuigenissen van het bestaan zoals het is, precies zó!

Uitgave: juli 2023 | 56 pag. | formaat 15×15 | prijs € 12,50 (excl. verzendkosten)

Zenboeddhisme kan soms wat kil lijken, abstract. We spreken over het grote Niet-iets als pure leegte. Maar deze essentie verwijst rechtstreeks naar waar het om gaat in dit bestaan: om mensen, om al wat leeft!

Voor de gehele nieuwsbrief klik hier

Nieuwsbrief Enso Zen Circle juni 2023

Met een hartelijke groet Ben Sensei

Op zondagavond 12 maart jl brachten mijn oudste dochter Lotte en ik een bezoek aan het Anne Frank Huis aan de Prinsengracht in Amsterdam. Ik schreef er een tekst over.

Nieuwsbrief Enso Zen Circle – maart 2023

Foto:

Zondag 19 februari, 19 maart, 23 april en 21 mei 2023, van 14.15 – 16.15 uur, Kapteynstraat 63, Leiden. Onder leiding van Ineke Vogel.

Zen gaat vaak over patriarchen en mannelijke beoefenaars. Echter, in de loop van de eeuwen zijn er ook veel vrouwelijke beoefenaars geweest: matriarchen en vrouwelijke zenleraren. Daarnaast zijn er allerlei geschiedenissen van vrouwen die beoefenden in het dagelijks leven, te midden van de gezins- en familiebeslommeringen; of die een eigen bedrijf hadden, ZZP-er waren. Hoe herkenbaar is dat wel niet voor ons, beoefenaars in de 21e eeuw met een praktijk in het dagelijks leven! We hoeven het wiel niet uit te vinden, maar hebben naast onze ‘grootvaders’ ook ‘grootmoeders’ die ons inspiratie kunnen bieden op onze weg.

Wil je hier meer meer van weten, dan ben je welkom bij Onze Vrouwelijke Voorouders in Zen.

Voor meer informatie en opgave kun je contact opnemen met Ineke Vogel. Je kunt je per keer opgeven, maar wel graag enige tijd van tevoren in verband met ruimte en planning. Telefoonnummer/app: 06 3843 3863Mail: inekevogel777@gmail.com.

Er worden geen kosten gerekend, maar er is de mogelijkheid tot dana, donatie. Ineke Vogel is formeel leerling van Genko Roshi en is tevens door hem tot Shuke (thuisloze) gewijd. Verstuurd vanaf mijn iPhone

Geachte cursist(e), relatie,

In deze nieuwsbrief enkele gedachten verwijzend naar (de kracht en werking) van het ongeziene of ongeborene.

Nieuwsbrief Enso Zen Circle december 2022

Gassho,

Ben Sensei