Privacyverklaring Zen Cirkel Lelystad

Zen Cirkel Lelystad (HOC)
Zen Cirkel Lelystad is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.zenmeditation.eu
Lelystad


Persoonsgegevens die wij verwerken
Zen Cirkel Lelystad verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zenmeditation.eu, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Zen Cirkel Lelystad verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • deelname aan workshops/cursussen/Intensive
 • Zen Cirkel Lelystad verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Geautomatiseerde besluitvorming


Geautomatiseerde besluitvorming

Zen Cirkel Lelystad neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van Zen Cirkel Lelystad) tussen zit. Zen Cirkel Lelystad gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress
 • Mailchimp


Hoe lang bewaart Zen Cirkel Lelystad persoonsgegevens?

Zen Cirkel Lelystad bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor het uitvoeren van diensten wordt persoonlijke data opgeslagen binnen onze stichting. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het organiseren van onze workshops/cursussen/Intensive.

Deze informatie wordt niet automatisch verwijderd. Je kunt via info@zenmeditation.eu een verzoek indienen om deze persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Uitgesloten hiervan is de data die door ons wettelijk moet worden bewaard ten behoeve van bijvoorbeeld de belastingdienst.


Delen van persoonsgegevens met derden

Zen Cirkel Lelystad verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zen Cirkel Lelystad blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Zen Cirkel Lelystad zijn verbonden. Zen Cirkel Lelystad kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop deze met jouw gegevens omgaan.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zen Cirkel Lelystad gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Zen Cirkel Lelystad gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij het eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Wil je meer informatie over welke cookies er gebruikt worden, lees dan onze cookieverklaring.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld Google Analytics en/of de sociale mediabedrijven.


Sociale media

Zen Cirkel Lelystad volgt sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op jouw sociale media.


Nieuwsbrief

Periodiek worden er vanuit Zen Cirkel Lelystad mailingen verzonden die nodig zijn voor het informeren over aankomende workshops/cursussen/Intensive en updates over en wijzigingen in de organisatie. Als een bezoeker zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief die via e/mail wordt verzonden, kan hij of zij zich te allen tijde met één klik afmelden via de speciale afmeldlink in onze nieuwsbrief.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zen Cirkel Lelystad en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@izen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Zen Cirkel Lelystad wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zen Cirkel Lelystad neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zenmeditation.eu.

Voorwaarden

De retraites in Doetinchem vallen onder de verantwoordelijkheid van de St.Willibrordsabdij. Deelname aan de cursussen van Zen Cirkel Lelystad gebeurt op basis van vrijwilligheid en op eigen verantwoordelijkheid. Onze organisatie volgt de voorwaarden van Stichting Izen. Voor meer hierover, zie de voorwaarden hieronder. Voor de Algemene voorwaarden van stichting Izen klik Algemene voorwaarden Stichting Izen- aug 2014