Realisatie en het voorleven ervan

Realisatie en het voorleven van die realisatie – die realisatie op een spiritueel pad als Zen is verreikend en alomvattend. De beoefening is daar in het alledaagse leven handen en voeten aan te geven, met andere woorden, het inzicht (van geen-inzicht) vruchtbaar laten zijn.

Realisaties kunnen zijn

 • het hele verleden in een eeuwig fundamenteel open NU heeft plaatsgevonden en dat van die fundamentele openheid
 • niets en niemand ervan zijn uitgesloten
 • alles wat verschijnt in deze natuur of geest fundamenteel open is – al onze ervaringen, gedachten, emoties.
 • dat daarmee alles en iedereen in die openheid bijdraagt aan mijn weg en de weg van ieder ander.
 • dat we daarin bewogen worden en elkaar dragen.
 • dat we in het Licht gewoon mens zijn, met alle zwaktes en sterktes, onze verscheidenheid en kwetsbaarheid.
 • Alles, ieder moment is openbaring van eeuwigheid en betrekkelijkheid. In al ons doen en laten gaat het universum schuil
 • Alles is mij nader dan ik mijzelf
 • Of je achterom kijkt, in het verleden of vooruit naar wat nog komt, weet dat je blik hier en nu die van de ruimte is.
 • Met gassho brengen we bijeen wat nooit gescheiden was.
 • Met wierook tonen we de vergankelijkheid en met de kaars het eeuwige licht.
 • Als je te ver vooruit kijkt of teveel achterom, als je verblind wordt door een last die je met je meedraagt en niet ziet waar je bent – kan de blik van de ruimte zich nooit ontvouwen.
 • De dharma van verwondering – het eeuwige dat zich uitdrukt in het niet duurzame.
 • Vragenderwijs: wat heb je nodig – wat kan ik voor je doen.
 • We dragen de leer van de Boeddha, we belichamen Boeddhanatuur, er is niets en niemand uitgesloten van het sacrale, van deze ongeboren aanwezigheid.

Hoe geven we in ons weerbarstige alledaagse daar handen en voeten aan? Hoe leren we onvoorwaardelijk vertrouwen op niet-weten? Hoe leef je dat voor?

Door

 • de zentraining aan te gaan – meditatie, persoonlijk onderhoud, studie en duiding van teksten
 • het ongeloof dat ons geregeld overvalt te overwinnen
 • discipline en toewijding
 • meer en meer of plotseling de samenhang der dingen diepgaand te ervaren en te zien hoe alles jou draagt en van alles voorziet op je weg
 • uitwisseling met (mede)cursisten in kleine groepen of individueel
 • je pad te realiseren als een door en door fysieke ervaring
 • steeds weer te ervaren hoe verduistering van geest ontstaat
 • onvoorwaardelijk te vertrouwen op niet-weten
 • te zien hoe de wijsheid van de dharma functioneert – alles valt in elkaar, alles is fundamenteel open, de dharma heeft geen bijbedoelingen.
 • je door de dag telkens weer die fundamentele bestaansgrond te herinneren. Drie keer per dag een half uur zazen.
 • gedurende de dag telkens weer tot jezelf te vinden, door vanuit bevangenheid en vooringenomenheid de openheid op te zoeke
 • voor een gesprek of een activiteit weer een moment te nemen en in je lichaam te komen.

In alledaagse praktijk is de beoefening van gelatenheid de grondoefening. Wat opkomt niet voeden. Afleren als praktijk.

Zelfonderzoek is een pijler – je conditionering en patronen leren kennen.

Je onderzoekt het gebruik van woorden – hun vluchtigheid, openheid en hun lading