Wat brengt jou terug in je lichaam?

Het ‘juiste’ staat in de spiritualiteit niet voor het tegenovergestelde van ‘verkeerd’. Het ‘juiste’ overstijgt als het ware het oordeel van goed en fout, het overstijgt de tegenstellingen. ‘Juiste’ is een kwaliteit van eenheid, verbondenheid. In het boeddhisme kennen we het 8-voudige pad als een van de vier Edele Waarheden, als weg uit de bevangenheid van de tegenstellingen. Om het juiste perspectief – de Middenweg en de eenheid die we manifesteren – te onderhouden, is het van belang met regelmaat terug in je lichaam te komen, vanuit de veelheid in het hoofd terug naar hier, het Ongeborene, het Onnoembare, het 0-punt, de eenheid van het lichaam, daar waar de kosmos zich ieder ogenblik openbaart en ontvouwt. Ieder van ons heeft zo zijn of haar eigen wijze om dit te realiseren, te midden van de drukte van alledag. Sommigen maken enkele keren per dag een wandeling. Anderen trekken zich enkele keren per dag even terug, om op en met zichzelf te zijn. Iemand vertelde me dat voor haar een manier was om de zintuigen na te gaan: wat voel ik, wat hoor ik, wat proef ik? Weer iemand anders zei dat voor hem geregeld een tijd muziek van de favoriete band te beluisteren. Ja, door zichzelf hiermee te bedwelmen weer alles in perspectief terug te brengen.  Andere manieren zijn huishoudelijk werk doen, koken en, uiteraard, de eenvoud van het ademen. De in- en uitademing volgen vergt geen extra middelen, geen extra inspanning, het ademen is altijd bij de hand, je hoeft er niet iets extra’s voor te doen. Overal waar je bent kun je terug naar de adem, als een anker in hier en nu. De adem volgen is je ermee verenigen en daarmee met het Onnoembare, het is er niet van afgescheiden en omvat uiteindelijk alles en iedereen. Kijk wat voor jou werkt. En onderhoud het.

(foto: Pexels)