De dood van George Floyd – de respons van het Upaya Zen Centre

Racisme is eeuwenoud – het systematisch buitensluiten van mensen op grond van huidskleur en ethnische identiteit en op grond van macht en een superioriteitsgevoel . Niet alleen buitensluiten maar ook beslissen over leven en lot van de ander vormen het uitgangspunt van slavernij. Blank, bruin en zwart trof dit lot. het is wellicht geen algemeen bekend feit maar de slavernij in de Amerika’s in de 16e en 17e eeuw begon met de slavernij van….Ieren en  Schotten, blanken. Pas toen de economie in het Britse rijk verbeterde en daar arbeidskrachten nodig waren, volgden landen als Engeland en Holland het voorbeeld van de Portugezen die al bekend waren met de slavenhandel vanuit Afrika. Tussen 1620 en 1850 werden zo’n 11-15 miljoen Afrikanen vanuit Afrika in ca 36.000 slavenreizen per schip naar de ‘Nieuwe Wereld’ getransporteerd. Velen overleefden de onmenselijke tocht door de jungle en per boot niet. De overlevenden werden verkocht als koopwaar. Van generatie op generatie werden ze behandeld als derderangsburgers, ze leefden in armoede, werkten in ongezonde omstandigheden, zonder het recht op een eigen leven, ze waren ‘bezit’ van landeigenaren. Ontelbaren kwamen om, tienduizenden werden vermoord om het minste of geringste, zonder vorm van proces. Die afschrikwekkende geest van ongelijkheid en de onrechtvaardige en onmenselijke behandeling in samenlevingen, leeft voort tot op de dag van vandaag. En sinds de moord op George Floyd op 25 mei jl in Minneapolis, opgenomen op beeld en zichtbaar voor het oog van de wereld, gaat er een golf van protest en verzet door de VS en door vele steden in de wereld, ook in Amsterdam en Den Haag.

In een spiritueel proces is het essentieel op zeker moment onder ogen te zien – George Floyd en ik staan in dezelfde grond, maar ook de slavenhouder, de racist en ik staan in dezelfde grond. Wat een mens een ander mens aan doet, leeft in potentie in ons allen – in liefde, maar ook in de agressie, de haat en het geweld.

De respons van het Upaya Zen Center

Het Upaya Zen Center geleid door Roshi Joan Halifax liet naar aanleiding van de gebeurtenissen in een nieuwsbrief het volgende weten:

As countless Americans take to the streets across this country to raise their voices in response to the murder of George Floyd, none of us can stand on the sidelines as passive observers. We are all responsible for our society and for the justice and compassion that it succeeds or fails to uphold.

At this time of sorrow and anger, Upaya Zen Center stands alongside the families of George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, Dominique Clayton, as we recall with anguish and shame the countless other Black lives that have been ended by white violence.

It is imperative that we transform the toxic views that feed racism and other forms of egregious injustice and hatred in our country. We must also address the harsh reality that we live in a culture of oppression stemming from the very origins of our nation, which has continued relentlessly throughout our country’s history.

This is why we are saying “Black Lives Matter.” Because we have to face individually and collectively the truth of the presence of brutal discrimination in our country, and not turn away from the grave harms against people of color in our nation. We as practitioners of the Dharma have a moral responsibility to uproot our own racism and transform the systems of oppression that feed bigotry in our society. And we must as well remedy all forms of violence toward our Black brothers and sisters with insight and actions that are courageous and just. And we must do this now.