Sta stil bij de ochtend en de avond en bij de seizoenen

Sta stil bij de ochtend en de avond en bij de seizoenen

Sta er bij stil. Bij de ochtendstond. En bij de avondschemering. Er wordt, vaak onbewust, gezegd: het wordt donker. Het wordt licht. Maar even goed kun je zeggen: ik word licht, ik word donker. De omgeving, de natuur, het universum en ik – wij bezitten één en dezelfde natuur, één wezensaard. Niet te onderscheiden. En ‘bezitten’ is meer een gezegde dan realiteit. Het is wat we zijn.

Geef expressie aan inzicht in deze aard en ontzag ervoor.

(foto: Lotte Claessens)