Nieuwsbrief ENSŌ | Zen Circle februari 2024

Kern van de ENSŌ | Zen Circle Nieuwsbrief van februari 2024 is een korte tekst over het Licht waarin alles verschijnt. Dat Licht heeft alles te maken met onze mystieke Zentraining. Het is dat Licht, het sacrale dat we in onze training in dit drukke leven wekken, het is de grond der dingen.

‘Het Licht waarin alles verschijnt’ is tevens de titel van een bundel van ruim 250 verzen die ik schreef tijdens mijn sabbatical najaar 2023. De bundel gaat deel uitmaken van de training bij ENSŌ | Zen Circle.

Nieuwsbrief Enso Zen Circle februari 2024

hartelijke groet, Ben Hui-Chao, Sensei