Mahatma Gandhi – Geweldloos optreden

Door zijn niet aflatende strijd in de vorm van geweldloos verzet (ahimsa) tegen onderdrukking, eerst in Zuid-Afrika tegen het blanke regime, en later in zijn strijd tegen de Britse overheersing in India, werd Mahatma Gandhi wereldberoemd. Zijn leven lang zette hij zich in voor een wereld waarin sprake was van meer gelijkheid, verdraagzaamheid, individuele ontwikkeling en politieke rechtschapenheid. Corruptie was voor hem een nachtmerrie. Gandhi verwees, als bron van onrust en geweld, naar onszelf, ons eigen denken en handelen en ons optreden op het wereldtoneel. Nu, bijna 75 jaar na Gandhi’s dood, rijst de vraag, hoe kunnen we ons – individueel en als gemeenschap – laten inspireren door de filosofie van Mahatma (Grote Ziel)?

Deze bijdrage put uit de nalatenschap van Gandhi en gaat in op een van Gandhi’s belangrijkste actiepunten in zijn leven: geweldloos leven, ahimsa. Een enorme opgave voor ieder van ons.

Zie hier de hele tekst Mahatma Gandhi – Geweldloosheid