ENSŌ | ZEN CIRCLE Nieuwsbrief II oktober 2022

Beste cursist, relatie,

In het voorjaar nam de leiding van de Benedictijner St. Willibrordsabdij het besluit om, na zo’n vier decennia elk jaar een programma met Zenweekenden te hebben aangeboden, per 1 januari 2023 te starten met een nieuw jaarprogramma, met de titel Abdijweekenden Abdijhoeve Bethlehem

Zie voor het hele bericht en de nieuwe brochure
Nieuwsbrief Enso Zen Circle II oktober 2022

Ik wens jullie al het goede,

Ben Sensei