De cirkel van fundamentele verbondenheid

De naam Zenschool Ensō – Zen Circle is niet zomaar. Het is een naam die voortkomt uit Zen Cirkel Lelystad. Voor mij persoonlijk kent de cirkel vele betekenissen. De cirkel is kosmisch – onbegrensd en heel concreet ons leven. Het is zonder begin, zonder einde, ieder moment volkomen open. Het symboliseert de lange weg van je huis verlaten op het Zenpad en uiteindelijk weer thuiskomen. Maar ook – ons leven, ons bestaan gebeurt in een cirkel van onlosmakelijke verbondenheid met alles en iedereen. Die verbondenheid helpt ons in alles wat we doen en maakt ons tot wie we zijn. De cirkel is onze voedingsbron, onze levenslijn. De herkenning van die fundamentele verbondenheid brengen we onvermijdelijk tot uiting in wat we doen en denken. Het is die herkenning waardoor we onszelf in de ander en in alle dingen zien, die ons geweten voedt, die mededogen wekt, die tot diepe dankbaarheid aanleiding geeft. Het niet herkennen van die verbondenheid kan gemakkelijk leiden tot enige vorm van geweld jegens anderen en daarmee jegens jezelf. In fundamentele verbondenheid zijn we de ander, dat is de betekenis van ‘fundamenteel’. De cirkel is een symbool voor meditatie, contemplatie – we geven er expressie aan, we dragen de cirkel met ons mee.

Foto: June Wong – Unsplash